Perquè succeeixi la inclusió digital necessitem tres eines bàsiques:

  • El computador i el seu manteniment.
  • Accés a la xarxa.
  • Acompanyament per fer un bon ús.

Els recursos multimèdia, e interactius i l’accés a internet afavoreix un aprenentatge inclusiu. Moltes vegades, les famílies no tenen internet a casa o simplement no tenen ordinadors i això dificulta els processos d’aprenentatge dels infants amb menys possibilitat d’accedir a aquests recursos.