asd

Col·labora amb la seva formació. Gilgal Solidari vol propiciar la igualtat de condicions en els aprenentatges d’aquells infants que necessiten més suport.

Creiem i defensem que unes bones eines ajudaran a millorar el rendiment i a tenir més confiança en les seves possibilitats.

Treballar amb qualitat implica un material atractiu, efectiu i motivador: llapis, colors, retoladors, ròtring, bolígrafs, fulls de colors, folis, fulls de dibuix tècnic, mapes muts, compassos, regles, típex, grapes, tisores …