Història

L’entitat Gilgal Solidari va néixer arran del treball que desenvolupa l’Asamblea Cristiana Gilgal Sant Cugat. Per un tema de l’espai i del creixement d’atenció a les famílies que s’adrecen a demanar suport, vam apostar per crear un nou espai al barri: GILGAL SOLIDARI.

És una entitat social sense ànim de lucre, ni de proselitisme, sostinguda per aportacions voluntàries i 25 voluntaris i voluntàries implicats en els projectes socials que desenvolupem. El seu tarannà queda reflectit en el capítol II dels estatuts de l’assemblea cristiana i en els articles 4.5 i 5.

Ajudar a qualsevol ésser humà que ho desitgi. en resposta al compromís cristià, procurant l´íntegre desenvolupament de la seva personalitat, subvenint a les seves necessitats físiques, materials i espirituals en la mesura de les possibilitats i recursos que l’Església disposi.

 

Construir, donar suport i sostenir centres d’assistència cultural, educacional, de rehabilitació i de suport social. En general, desenvolupar totes les accions que contribueixin al compliment dels fins de l’Església i al benestar dels seus membres i de la societat en general.

Asamblea Cristiana Gilgal

Calle Oriente, 78-89, local 9
08172 Sant Cugat del Vallés, BARCELONA
Web: https://gilgalsantcugat.org/

Recurs

Actualment GILGAL SOLIDARI és un recurs més als barris Monestir i Sant Francesc especialment, i a tot el Municipi. Estem coordinats amb Participació Ciutadana, Serveis Socials i algunes escoles de l’Ajuntament, connectats i essent part de la XARXA MONESTIR SANT FRANCESC, en un treball comunitari dintre del Pla d’Inclusió Social de l’Ajuntament.

Estem coordinats amb Ciutadania i Serveis Socials, dins de l’àmbit de Polítiques Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, connectats també amb educació i essent part de la XARXA MONESTIR SANT FRANCESC, en un treball comunitari dintre del Pla d’Inclusió Social de l’Ajuntament.