Equip Solidari

  • Solidaritat

    La solidaritat de Gilgal és l’essència de l’equip humà que fa possible que els projectes es consolidin i creixin.

  • Voluntaris i voluntàries

    Tots els voluntaris i voluntàries, incloent-hi a l’equip directiu, estan formats en les àrees educatives i socials.

  • L‘equip

    L‘equip està conformat per una direcció col·laborativa i un grup de 18 voluntaris i voluntàries.

“La solidaritat de Gilgal és l’essència de l’equip humà que fa possible que els projectes es consolidin i creixin”.

Rebeca Galán

Rebeca Galán

Coordinació general

Un equip cohesionat, il·lusionat i ple de qualitat humana.

Carol Rodríguez Olalla

Carol Rodríguez Olalla

Suport educatiu i social
Irene Peña Mulero

Irene Peña Mulero

Suport educatiu i social
Susana García Sánchez

Susana García Sánchez

Suport educatiu i social - Gestió administrativa