Equip Solidari

Un equip que treballa desde el voluntariat.

 

  • Direcció
  • Coordinació
  • Voluntaris/as

“La solidaritat de Gilgal és l’essència de l’equip humà que fa possible que els projectes es consolidin i creixin”.

Rebeca Galán

Rebeca Galán

Directora General

Educadora social y mediadora familiar.

Un equip cohesionat, il·lusionat i ple de qualitat humana.

Carol Rodríguez Olalla

Carol Rodríguez Olalla

Coordinadora de l’àrea educativa

Educació primària i mestre en educació especial.

Irene Peña Mulero

Irene Peña Mulero

Coordinadora de l’àrea socio-educativa

Treballadora social y formadora de formadors.

Susana García Sánchez

Susana García Sánchez

Coordinadora de l’àrea administrativa

Administració i Integradora Social.

Alicia Peña Mulero

Alicia Peña Mulero

Coordinadora de l’àrea social-comunicativa

Educadora Social.